Dodatkowe informacje:

Adres : Brzezinka 100, 34-114 Brzeźnica,

Strona internetowa www.ospbrzezinka.com

Prezes - Marek Lenart

Naczelnik - Janusz Smajek