WEGIELWójt Gminy Brzeźnica - Bogusław Antos informuje, że od dnia 17 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy przy ulicy Księdza E. Łudzika 1 Centrum Medyczne można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla.

 

 

 

 

Wniosek można złożyć:


- w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrytki GOPS_BRZE

 

Ważne: wysłanie wniosku w formie skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie jest niewłaściwie i taki wniosek zostanie odrzucony.

 

Przypominamy, że wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie do 31 grudnia 2022 r. 

 

Do dokonania zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która:


− spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym,

− nie nabyła ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony na gospodarstwo domowe

 

Z uwagi na krótki termin zakupu i dostawy (do 31.12.2022 r.) prosimy o składanie wniosków najpóźniej do 10.12.2022r.

 

 

Cena zakupu 1 tony węgla (bez względu na rodzaj) będzie wynosić 1 750,00 zł brutto. Cena ta nie obejmuje kosztów transportu ze składu węgla współpracującego z gminą do gospodarstwa domowego. Gmina zakupuje węgiel od Tauron Wydobycie S.A.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 879 20 29 wewnętrzny 10 lub 38

 

 

!!!   Wnioski należy Składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy przy ulicy Księdza E. Łudzika 1 Centrum Medyczne

 

 

 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego:

 

1. Wniosek wersja WORD edytowalnapobierz
2. Wniosek wersja PDFpobierz