SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Barbara Opałka tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 15 - Parter pokój 1