DROGA TLUCZAN D

 

 

Mieszkańcy miejscowości Tłuczań mogą korzystać z kolejnej wyremontowanej drogi.

 

Przedmiotem remontu była droga gminna nr 470046K.

Na odcinku 702,8mb zakres robót obejmował m.in.: przygotowanie terenu pod inwestycję – karczowanie samosiejek, profilowanie podłoża, skropienie emulsją a także wykonanie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, poboczy i renowacja rowów.

WIAD GL MMieszkańcy miejscowości Marcyporęba mogą korzystać z kolejnej wyremontowanej drogi tym razem na ulicy Spokojnej. Na odcinku 857 mb zakres robót obejmował m.in.: przygotowanie terenu pod inwestycję, profilowanie podłoża, skropienie emulsją, ułożenie geosiatki, a także wykonanie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, poboczy i oznakowania pionowego.

 

 

 

 

 

FE RP MAL EU

 

Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego pn.„Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr XXI/231/EK/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.

 

 

 

MALOPOLSKA GL

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Środki własne: 36 160,00 zł

Całkowita wartość zadania: 46 160,00 zł

 

 

1

4

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJI CELOWEJ

 

Wartość dofinansowania: 626 146,71 zł

Całkowita wartość projektu: 697 882,21 zł

 

DROGA BRZEZNICA MOd kilku dni mieszkańcy Brzeźnicy mogą korzystać z wyremontowanej drogi na ulicy Świerkowej. Przedmiotem remontu była droga gminna nr 603902K.

 

 

 

 

 

 

2

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Gmina Brzeźnica w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 425 913,00 zł, które przeznaczyła na inwestycję dotyczącą „Budowy budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na centrum medyczno-rehabilitacyjne w Brzeźnicy”

 

 

1

4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJI CELOWEJ

Wartość dofinansowania: 345 176,50 zł

Całkowita wartość projektu: 384 286,90 zł

4

4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 375 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 468 750,00 zł

 

1

4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 1 065 180,35 zł

Całkowita wartość projektu:2 189 999,99 zł

 

4

4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 149 747,18 zł

Całkowita wartość projektu: 187 183,98 zł

1

4

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 160 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł

MALUCH

4

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 374 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 467 500,00 zł

 

4

 

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 470032K w miejscowości Paszkówka w km 0+000 – 0+332”

Dofinansowane ze środków publicznych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej .

5

4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 170 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 340 000,00 zł

 

4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 505 300,00 zł

 

1

Współfinansowana z dotacji z Ministerstwa Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017

 

4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 871 050,00 zł

Całkowita wartość projektu:1 781 288,76 zł.

 

MALUCH

4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 255 766,38 zł

Całkowita wartość projektu: 319 707,98 zł