GL EU 1 MW wyniku przeprowadzonych kompleksowych prac remontowo - budowlanych budynek zapewnia mieszkańcom miejsce do kultury, rekreacji i wypoczynku. Został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.