SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Aneta Janicka tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 24 - Parter pokój nr 2

 

 

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie zwana CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2168 z późn. zm.).

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl.

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 

  • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 

Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Formularz, instrukcja jego wypełnienia oraz możliwość elektronicznej rejestracji znajdują się na stronie CEIDG. W ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), celem wybrania odpowiednich składek. Przedsiębiorca zgłasza, jakie składki będzie za siebie odprowadzał na drukach ZZA (tylko ubezpieczenie zdrowotne) lub ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

 

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacji podatkowych i celnych można uzuyskać pod numerami telefonów:

  • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.

 

Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji:

Wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:
ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 485 34 91

fax: 33 485 34 88

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:
/KIS/wnioski

 Więcej informacji na stronie: www.kis.gov.pl

 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Aby odnaleźć informację dotyczącą adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wejść na stronę www.zus.pl zakładka Kontakt a następnie oddziały, inspektoraty, biura terenowe.

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS:

  • infolinia czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00
  • tel.: 22 560 16 00

Więcej informacji w poradnikach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.