LOGO PROJ 2 2

 

LOGO NAPIS

 

 

 

Kwota dofinansowania: 1 329 892,00 zł

Całkowite koszty projektu: 2 576 607,50 zł

Okres realizacji projektu: 04.07.2017r. - 29.06.2018 r.

Cel projektu:

2W poniedziałek 15 stycznia marszałek Jacek Krupa i Grzegorz Lipiec z zarządu województwa małopolskiego przekazali na ręce włodarzy samorządów małopolski, w tym Wójta Gminy Brzeźnica – Bogusława Antosa umowy na realizację transportowych projektów unijnych .

 

 

 

PGN2

 

ZAKRES DZIAŁANIA

W ramach projektu wymienionych zostanie 20 kotłów - pieców węglowych, które zastąpione zostaną 20 kotłami na gaz. Wykonane zostaną wewnętrzne instalacje niezbędne do funkcjonowania systemu.

Ponadto realizowane zostaną działania podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców ulotki, szkolenia informacyjne i spektakle teatralne dla najmłodszych.

 

KANALIZACJA 2 m4 lipca 2017 r. w Krakowie wicemarszałek województwa - Stanisław Sorys, uroczyście przekazał przedstawicielom małopolskich gmin i przedsiębiorstw umowy gwarantujące przyznanie pieniędzy na rozbudowę oraz ulepszenie sieć wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Mali odkrywcy 1 mGmina Brzeźnica jest beneficjentem projektu pt: „Mali odkrywcy – utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeźnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.