2W poniedziałek 15 stycznia marszałek Jacek Krupa i Grzegorz Lipiec z zarządu województwa małopolskiego przekazali na ręce włodarzy samorządów małopolski, w tym Wójta Gminy Brzeźnica – Bogusława Antosa umowy na realizację transportowych projektów unijnych .

 

 

 

 

xxDSC 5597xxx1000xxDSC 5631xxx1000

 

Projekt ma na celu budowę węzła komunikacyjnego integrującego różne środki transportu (w tym linie kolejowe, autobusowe oraz ciągi pieszo - rowerowe), zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wyremontowanego dworca kolejowego w Brzeźnicy, który w niedalekiej przyszłości ma umożliwić komfortowe korzystanie z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.  

1

 

Okres realizacji projektu: 2017 - 2018

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 3 mln zł., z czego 85% kosztów kwalifikowanych udało się pozyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.