SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Barbara Opałka tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 15 - Parter pokój 1

 

 

Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na terenie kraju ma obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego.

 

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212 z późn. zm.).


Wnioski o wydanie dowodu osobistego można złożyć w każdym urzędzie gminy na terytorium kraju osobiście lub w formie elektronicznej. Termin oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku.

Do złożenia wniosku wymagana jest osobista wizyta w urzędzie wraz z aktualną fotografią i ostatnim dowodem osobistym.

Wszelkie informacje dotyczące dowodów osobistych znajdują się na stronie www.obywatel.gov.pl.

 

Ważne:


Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów zachowują swoja ważność do czasu upływu terminu ich ważności lub zmiany danych w nich zawartych (za wyjątkiem zmiany adresu zameldowania).

Wymianie nie podlegają tylko te dowody osobiste, które wydane zostały jako bezterminowe.

Uwaga:


Duża część mieszkańców nie sprawdza terminu ważności swojego dokumentu tożsamości co w konsekwencji może spowodować duże trudności przy załatwiania większości spraw.

Zatem Mieszkańcu sprawić ważność swojego dowodu osobistego

Sprawy z zakresu dowodów osobistych prowadzi Pani Barbara Starowicz, tel. (33) 879 20 29 w.15 w pok. nr 2.