SOLECTWA m

 

DANE STATYSTYCZNE


W skład Gminy Brzeźnica wchodzi 13 wsi (14 sołectw) - Bęczyn, Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kopytówka, Kossowa, Łączany, Marcyporęba (w tym sołectwo Bachorowice), Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań, Wyźrał. Na koniec 2017 r. na obszarze o powierzchni 6640 ha, zameldowanych było 10.110 mieszkańców

 

GRANICE GMINY


Od wschodu gmina Brzeźnica graniczy z gminą Skawina, od północy z gminą Czernichów, od zachodu z gminą Spytkowice, od południowego zachodu z gminą Tomice, zaś od południa z gminami Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska. Odległość od granic gminy do pobliskich miast wynosi: do centrum Krakowa 25 km, Skawiny 10 km, Wadowic 10 km, Kalwarii Zebrzydowskiej 10 km.

 

POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE


Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 44 Kraków – Gliwice przez Skawinę, Oświęcim, Tychy. Najdogodniejsze połączenia komunikacji masowej są od strony Krakowa: autobus podmiejski linii nr 223 Kraków-Brzeźnica oraz busy Kraków-Wadowice i Kraków-Zator przez Brzeźnicę, Kraków – Spytkowice przez Łączany i Czernichów. Równolegle biegnie kolejowa linia pasażerska i towarowa nr 94 z Krakowa do Oświęcimia. Wewnętrzną komunikację zapewnia gęsta sieć dróg: 93 km gminnych i 42 km powiatowych, na mapie zaznaczono je oddzielnymi kolorami. W odległości 18 km od miejscowości Brzeźnica przebiega najdłuższa w kraju autostrada A4. Dogodne jest także połączenie lotnicze, bo w ciągu 40 minut można dostać się do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice.

 

 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE


Na południu gminy góruje Pasmo Draboża zwane też Pasmem Niedźwiedzim, stanowiące część Pogórza Wielickiego, wchodzącego w skład Pogórza Zachodniobeskidzkiego, leżącego w obrębie Karpat Zewnętrznych. Pasmo Draboża rozciąga się na odcinku 9 km. Przełęcz Zapusta (427 m n.p.m.) dzieli je na dwie części. W południowo - wschodniej najwyższym szczytem jest Draboż (432 m n.p.m.), a w południowo - zachodniej kolejno Niedźwiedzia Góra (430 m n.p.m.), Góra Jurczakowa (414 m n.p.m.) i Trawna Góra (421 m n.p.m.). Ze stoków Pasma Draboża i Lasu Burzyńskiego wypływają liczne strumienie, dające początek lokalnym rzekom na terenie gminy.

Na północy gminy płynie rzeka Wisła. Dolina Górnej Wisły jest częścią Bramy Krakowskiej pomiędzy kotlinami Oświęcimską i Sandomierską. Obszar gminy Brzeźnica leżący wzdłuż Wisły należy do mniejszego mezoregionu nazwanego Rowem Skawińskim. Obok Wisły transport wodny na tym odcinku ułatwia także kanał żeglugowy Łączany-Skawina, służący do dostarczania wody chłodniczej do elektrowni w Skawinie. (Literatura: J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001)

 

 

PARTNERSTWA GMINY


Stowarzyszenie Dolina Karpia
– od 2006 r. w ramach przedsięwzięć objętych Lokalną Strategią Rozwoju Doliny Karpia współpracuje ze sobą siedem gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator. Razem tworzą spójną ofertę turystyczną, bazując na walorach przyrodniczych i kulturowych oraz potencjale społecznym rejonu. Historia zakładania stawów rybnych sięga tutaj czasów średniowiecza, a dzisiaj Karp zatorski ma certyfikat, chroniący nazwę pochodzenia w Unii Europejskiej. Zobacz na: www.dolinakarpia.org

 

Euroregion Beskidy 


Od 2009 r. gmina Brzeźnica jest członkiem Stowarzyszenia Region Beskidy, które należy do Euroregionu Beskidy, obejmującego obszar około 6 092 km2 na terenie Polski, Czech i Słowacji. Z partnerstwem tym połączona jest współpraca z gminą Divina ze Słowacji, z którą gmina Brzeźnica realizuje transgraniczne projekty społeczno - kulturalne. Zobacz na:
www.euroregion-beskidy.pl