Mali odkrywcy 1 mGmina Brzeźnica jest beneficjentem projektu pt: „Mali odkrywcy – utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeźnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

 

 

 

 

1DSC08390Mali odkrywcy 2Mali odkrywcy 6

 

Celem głównym projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich z terenu Gminy Brzeźnica oraz rozszerzenie oferty dodatkowej dla dzieci w wieku 3- lat. Projekt obejmuje następujące zajęcia dodatkowe:  logopedyczne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z języka angielskiego.

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brzeźnicy.

Czas realizacji projektu: od 03.07.2017 r. do 31.08.2018 r.

Zamierzonym efektem będzie usprawnienie dysfunkcji, uspołecznienie oraz nabycie umiejętności lepszego funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej i w środowisku oraz uzyskanie szerszych kwalifikacji przez nauczycieli w tym podniesienie kompetencji zawodowych.

 

Kwota dofinansowania: 769 456,93 zł.

Wartość projektu:  905 244,93 zł.

Wraz z początkiem września działalność rozpoczęło nowe, 6- oddziałowe przedszkole w Brzeźnicy. Miejsce dotychczasowej szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy zostało zaadaptowane na przedszkole.

 

Od 1 września 2017 r. przedszkolaki przebywać mogą w nowo urządzonych przestronnych, bezpiecznych i przyjaznych salach. Pomieszczenia zostały częściowo wyposażone w nowe meble, zabawki i pomoce edukacyjne do rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci. Wykonano także remont sanitariatów. Całość prac remontowych i zakupu wyposażenia opiewa na kwotę 650 000 zł z czego aż ponad 430 000 zł zostało pokryte z budżetu gminy.