DK LogoZarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu ocenę działalności Stowarzyszenia Dolina Karpia działającego jako Lokalna Grupa Działania.

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu ocenę działalności Stowarzyszenia Dolina Karpia działającego jako Lokalna Grupa Działania (LGD) oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR) dla obszaru Doliny Karpia.

 

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 31 stycznia 2023 roku.

 

Ankieta