01Od soboty uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tłuczani mogą się cieszyć nowoczesną salą sportową.


Zakończyła się trwająca od listopada 2021 roku jedna z największych inwestycji ostatnich lat realizowana przez gminę Brzeźnica, której całkowita wartość wyniosła 5 052 529,10 złotych. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 2 328 300,00 zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021.

 

 

 

 

ZSP w Tłuczani

W ciągu ostatnich lat Władze Gminy, przy pomocy środków zewnętrznych sukcesywnie realizowały plan budowy obiektów sportowych przy szkołach - powstawały sale w Paszkówce, Marcyporębie, Sosnowicach. Obiekt w Tłuczani jest szóstą salą przy placówce szkolnej, której do tej pory brakowało.
Wybudowana sala gimnastyczna o powierzchni 955 m2, z szatniami, sanitariatami, magazynem, kotłownią, połączona z budynkiem szkoły łącznikiem, stanowi nowoczesną bazę sportową, zapewniającą odpowiednie warunki do rozwoju fizycznego i rekreacyjnego mieszkańców, a w szczególności uczniów szkoły w Tłuczani. Sala dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji został również wykonany parking obsługujący szkołę wraz z nowo powstałą salą sportową.
W budynku będą prowadzone lekcje wychowania fizycznego organizowane w ramach zajęć szkolnych, ale będzie to również ogólnodostępny obiekt udostępniany społeczności lokalnej na potrzeby zajęć rekreacyjnych, działalności klubów sportowych i organizacji zawodów sportowych.

 

ZSP w Tłuczani
22 kwietnia sala sportowa w Tłuczani po raz pierwszy stała się miejscem uroczystej prezentacji i sportowych rywalizacji. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie, kadra pedagogiczna, rodzice, zaproszeni goście, w tym posłowie na sejm IX Kadencji - Filip Kaczyński, Krzysztof Kozik, Marek Polak, Pan Senator Andrzej Pająk, Wojewoda Małopolski - Łukasz Kmita, Pan Eugeniusz Kurdas – Starosta Powiatu Wadowickiego, Pani Beata Smolec - Wicestarosta Powiatu Wadowickiego, Pani Edyta Sitarz – Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty oddziału w Wadowicach, radni powiatu Wadowickiego oraz radni Gminy Brzeźnica, ks. Stanisław Pitek – proboszcz parafii w Tłuczani.
Przecięta wstęga przez zaproszonych gości i odsłonięta przez wójta Bogusława Antosa oraz dyrektora placówki Mieczysława Chojna tablica pamiątkowa, rozpoczęły niezwykłą uroczystość, której towarzyszył cytat Świętego Jana Pawła II - „Sport to najlepsza droga do pokonania granic”. Nowo oddane miejsce poświęcił ksiądz proboszcz Stanisław Pitek. Zaproszeni oficjele podkreślali wagę tego typu inwestycji dla społeczności lokalnych, wszyscy docenili funkcjonalność obiektu, jego nowoczesność, a także sprawną realizację inwestycji.
Wójt gminy Brzeźnica podkreślił, że realizacja budowy sali sportowej była jednym z głównych celów, które zaplanował zaraz po objęciu funkcji. Docenił przy tym współpracę z Radą Gminy. Pan Wójt przy tej okazji podziękował wszystkim zaangażowanym i biorącym udział na każdym etapie realizacji zadania. Szczególne podziękowania zostały skierowane w stronę Posłów i Senatorów, za zrozumienie i merytoryczne wsparcie budowy sali sportowej.
Prezentacja artystyczna Dzieci była ukoronowaniem uroczystości otwarcia obiektu. Wśród wielu prezentacji taneczno-sportowych można było obejrzeć pokazy roztańczonych i rozśpiewanych uczniów szkoły. Energia i żywiołowość dzieci wypełniła salę po brzegi, porywając przy tym zaproszonych gości do wspólnej zabawy.

ZSP w Tłuczani
Nauczyciele wraz z Rodzicami przygotowali dla uczestników wydarzenia wiele atrakcji – były konkursy, zawody sportowe, smaczny poczęstunek. Piękna pogoda zachęcała do korzystania z przygotowanych na zewnątrz obiektu atrakcji.
Społeczność Tłuczani i gminy Brzeźnica otrzymała do dyspozycji salę gimnastyczną – obiekt wyjątkowy – nowoczesny, funkcjonalny, ukierunkowany na potrzeby dzieci i dorosłych.
Nowoczesna bryła już wpisała się w krajobraz miejscowości Tłuczań – trudno jej nie zauważyć. Autorem projektu architektonicznego jest „Pracownia Projektów Robert Wójcik”. Nadzór inwestorski sprawował inspektor Henryk Lubera. Inwestorem zadania była firma „Budowa+ Tomasz Szybiak” – wykonawca budowy.

„Życzę wszystkim, którzy będą korzystać z tego obiektu, aby zyskując sprawność fizyczną, jednocześnie potrafili radzić sobie w życiu, nikogo nie krzywdzić i zmieniać ten świat na lepszy – na zakończenie uroczystego otwarcia podkreślił Bogusław Antos – wójt gminy.

Podkreślmy na koniec używając sportowej nomenklatury – rywalizując w zawodach sportowych na najwyższym poziomie trzeba wytwarzać moc niczym prądotwórczy generator i jechać z prędkością porównywalną do tej, jaką osiąga samochód na najwyższym biegu – tak było podczas sobotniego otwarcia sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani :)

GALERIA FOTOGRAFICZNA Z UROCZYSTEGO OTWARCIA SALI SPORTOWEJ