Dziś, z okazji Dnia Sołtysa kieruję serdeczne słowa podziękowania i uznania do wszystkich Sołtysów naszych sołectw w Gminie Brzeźnica:

 

 

 

 

Pan Marek Gonciarczyk - sołectwo Bachorowice

Pani Zofia Galos –sołectwo Bęczyn 

Pan Mirosław Mądry – sołectwo Brzezinka

Pan Wojciech Żurek – sołectwo Brzeźnica 

Pani Maria Grochal – sołectwo Chrząstowice

Pani Katarzyna Myśliwiec – sołectwo Kopytówka

Pan Janus Marek – sołectwo Kossowa 

Pan Mateusz Wełna – Kozioł – sołectwo Łączany

Pan Żmuda Franciszek - sołectwo Marcyporęba

Pani Anna Orzechowska – sołectwo Nowe Dwory

Pan Mariusz Kucharczyk – sołectwo Paszkówka

Pani Małgorzata Klaja – sołectwo Sosnowice 

Pan Andrzej Jaskiernia – sołectwo Tłuczań

Pani Lucyna Przystał – sołectwo Wyźrał.

 

Życzę dużo zdrowia, zadowolenia z życia i dobrych relacji z mieszkańcami.

 

Serdecznie pozdrawiam,

 

Bogusław Antos

Wójt Gminy Brzeźnica