SPOTKANIE O MMieszkańcy Kopytówki spędzili sobotni wieczór 27 stycznia 2024 r. na Spotkaniu Opłatkowym w budynku OSP Kopytówka. W duecie na dwa akordeony kolędy i inne melodie grali Pani Ewa Słania i Pan Tomasz Wilczak.

 

 

 

 

Z mieszkańcami spotkali się księża z Parafii pw. św Marcina w Marcyporębie - proboszcz ks. kanonik Rafał Marciak, senior ks. kanonik Jan Giądła - oraz siostra zakonna Agata Jacek ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek w Marcyporębie.

 

Organizatorami noworocznego, integracyjnego spotkania byli: Rada Sołecka w Kopytówce, Koło Gospodyń Wiejskich w Kopytówce, Ochotnicza Straż Pożarna w Kopytówce.

 

SPOTKANIE OPLATKOWE 2

 

Dziękuję za zaproszenie i miłe spędzony czas. Życzę wszystkim Mieszkańcom Kopytówki dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

 

 

Serdecznie pozdrawiam,

Bogusław Antos Wójt Gminy Brzeźnica