DROGA TLUCZAN MZakończono przebudowę kolejnej z remontowanych dróg w gminie, tym razem w miejscowości Tłuczań.

 

 

 

 

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy gminą Brzeźnica, a wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowo - Mostowym „DROG-BUD” Franciszek Fryc z końcem listopada 2023 roku została oddana do użytku inwestycja drogowa pn.: Remont drogi gminnej nr 470046K na odcinku I w km 00+000,00 do km 00+153,00 na odcinku II w km 01+690,20 do km 02+240,00 w miejscowości Tłuczań – Kmiecie , gmina Brzeźnica.

 

20231124 08171720231124 081730

 

 

Zakres planowanych prac obejmował między innymi roboty rozbiórkowe oraz ziemne, wykonanie jezdni z masy bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizację istniejącego gruntu, remont poboczy oraz poprawę odwodnienia.

 

Całkowita wartość zadania wyniosła 390 010,50 zł brutto, w tym dofinansowanie: 273 007,00 zł z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.