Stoły Wielkanocne 2019 max1Święta Wielkanocne zbliżają się do nas wielkimi krokami. Przekonali się o tym uczestnicy przedświątecznego spotkania Tradycja Stołu Wielkanocnego, które odbyło się 13 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

 

 

 

 

 

TABLICA OGLWójt Gminy Brzeźnica w związku z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 22.03.2019 r informuje, iż w dniach od 4 do 13 kwietnia 2019 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

 

 

 

GL MWsparcie finansowe na odbudowę infrastruktury drogowej otrzymała Gmina Brzeźnica w wysokości 390 000 zł na remont drogi gminnej - ulicy Kolejowej w Łączanach i remont mostu w ciągu drogi Nowe Dwory – Brzeźnica.

 

 

 

 

 

eDOWODZ uwagi na zaplanowane od 4 marca 2019 r. wdrożenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (e-dowód), w najbliższym czasie przewidywane są pewne niedogodności związane ze składaniem wniosków oraz odbiorem dowodów osobistych.

 

 

 

 

WYBORY 2018 V2W związku z podjęciem przez Radę Gminy Brzeźnica w dniu 19 stycznia 2019 roku Uchwały Nr III/24/2019 w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Brzeźnica Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich w poszczególnych Sołectwach odbędą się w taki sposób jak wybory do Rady Gminy.