RAPORT MRadni zadecydowali o jednogłośnym udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Brzeźnica Bogusławowi Antosowi jako wyraz akceptacji zrealizowanych działań w 2021 roku, przyczyniających się do rozwoju gminy i polepszających jakość życia jej mieszkańców. Wszystkie działania zostały zawarte w opracowanym za 2021 roku raporcie o stanie gminy.

 

 

 

W związku z panującą na Ukrainie wojną, Jewgen Zwizdowski - burmistrz miasta Dołyńska leżącego w środkowej części Ukrainy, osobiście przyjechał do Wójta Gminy Brzeźnica z prośbą o pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy.

 

 

 

WATER MZe względu na występującą bezdeszczową pogodę oraz utrzymujące się wysokie temperatury powietrza i duże pobory wody odnotowano ponadnormatywny pobór wody z wodociągu gminnego powodujący spadek ciśnienia.

 

 

 

 

DROGA BRZEZNICA MOd kilku dni mieszkańcy Brzeźnicy mogą korzystać z wyremontowanej drogi na ulicy Świerkowej. Przedmiotem remontu była droga gminna nr 603902K.

 

 

 

 

 

UKR MW ostatnich dniach Wójt Gminy Brzeźnica miał przyjemność gościć przedstawicieli ukraińskiego miasta Dolinaobwodu Kropywnyckiego.