Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2023 roku, gmina Brzeźnica otrzymała środki w wysokości 234 280,00 PLN na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej z trawą naturalną wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Marcyporęba”.

 

 

 

TABLICA OGLW związku z trwającymi pracami przy rozbudowie ul. Kościelnej w Brzeźnicy, informujemy, iż bezpośredni dojazd do Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy możliwy jest od wjazdu z ul. Krakowskiej – ulicami Długą i Kalinową.

 

 

 

 

POCIAGI WIADWójt Gminy Brzeźnica informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie się remont torów rozjazdowych w Brzeźnicy. W związku z tym nie wszystkie pociągi kursujące według rozkładu jazdy będą zatrzymywać się na stacji w Brzeźnicy. O szczegółach poinformujemy w późniejszym czasie.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica – Bogusław Antos informuje, że dzięki wieloletnim staraniom, od dnia 13 lutego br. Starostwo Powiatowe w Wadowicach uruchamia nową komunikację z Brzeźnicy do Wadowic finansowaną ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz budżetu Gminy Brzeźnica i Gminy Tomice.

 

 

 

 

Oczyszczalnie 2013 MPrzypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi !!!.

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.