GL MWsparcie finansowe na odbudowę infrastruktury drogowej otrzymała Gmina Brzeźnica w wysokości 390 000 zł na remont drogi gminnej - ulicy Kolejowej w Łączanach i remont mostu w ciągu drogi Nowe Dwory – Brzeźnica.

 

 

 

 

 

eDOWODZ uwagi na zaplanowane od 4 marca 2019 r. wdrożenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (e-dowód), w najbliższym czasie przewidywane są pewne niedogodności związane ze składaniem wniosków oraz odbiorem dowodów osobistych.

 

 

 

 

WYBORY 2018 V2W związku z podjęciem przez Radę Gminy Brzeźnica w dniu 19 stycznia 2019 roku Uchwały Nr III/24/2019 w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Brzeźnica Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich w poszczególnych Sołectwach odbędą się w taki sposób jak wybory do Rady Gminy.

 

 

 

 

SKS v2Wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Brzeźnica zakwalifikowały się do  tegorocznej edycji Programu Szkolny Klub Sportowy 2019.