RANKINGGmina Brzeźnica jest liderem rozwoju w powiecie wadowickim i przoduje w Małopolsce. W ostatnim rankingu za lata 2016 - 2018 Gmina Brzeźnica zajęła wysokie, bo 2 miejsce w powiecie wadowickim i 23 miejsce pośród 179 gmin Małopolski z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa.

 

 

 

2 GL M12 listopada 2019 r. w budynku wadowickiej komendy odbyło się spotkanie, podczas którego Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusz Śniadek wręczył dyrektor szkoły w Sosnowicach Elżbiecie Kosek przedłużenie ważności certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na lata 2019 – 2024.

 

 

 

 

WIAD BIB MKazania ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku wyszły z mroku niepamięci. Dwadzieścia lat pracy poświęcił im dr Jan Rodak. Przetłumaczył ze starej łaciny rękopiśmienne teksty, powstałe w latach 1640-1644, opatrzył wstępem i bogatymi przypisami.

 

 

 

 

 

GL MSZA MWieczorem w sobotę 9 listopada 2019 r. w kościele pw. św. Marcina w Marcyporębie modlono się w intencji Ojczyzny. Mszę św. koncelebrowali proboszcz parafii ksiądz kanonik Jan Giądła i ks. Zbigniew Medoń – rodak z Marcyporęby.

 

 

 

 

 

DSC 8642 MŻołnierze pruscy i austriaccy starli się w walce na dworcu PKP w Brzeźnicy w ostatni weekend października 2019 r. Ekipa filmowa realizowała tutaj zdjęcia do filmu historycznego na temat obrony dworca kolejowego w Oświęcimiu w 1866 r.