Dzięki wieloletniemu staraniu Samorządu Gminy Brzeźnica Powiat Wadowicki złożył wniosek i pozyskał środki na uruchomienie transportu publicznego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Brzeźnica - Wadowice - Brzeźnica przez Wyźrał.

 

 

 

 

WEGIELWójt Gminy Brzeźnica - Bogusław Antos informuje, że od dnia 17 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy przy ulicy Księdza E. Łudzika 1 Centrum Medyczne można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla.

 

 

 

POCIAGI WIAD

Od dnia 06.11.2022r. PKP Koleje Państwowe wprowadza drobne zmiany w godzinach odjazdów Pociągów w kierunku Kraków oraz Przeciszów z Stacji PKP Brzeźnica. Zmianie ulega też Cena Biletu jednorazowego oraz miesięcznego. Poniżej prezentujemy nowe godziny odjazdów oraz zaktualizowany Cennik.

 

 

 

 

 

PKP FOTO WIAD MW Gminie Brzeźnica uruchomiono w 2021 r. połączenia lokalne. Pozyskano dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Nowoczesnymi busami można przemieszczać się pomiędzy wioskami oraz dojechać do punktów przesiadkowych. Centrum komunikacyjne jest w Brzeźnicy obok dworca kolejowego.

 

 

 

 

BUSWobec zgłaszanych potrzeb mieszkańców w zakresie braku wystarczających połączeń komunikacyjnych do Wadowic przez Wyźrał, Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że podjęte z przewoźnikiem Globus rozmowy zakończyły się sukcesem. Przewoźnik Globus zwiększył ilość kursów na linii Brzeźnica - Wyźrał - Wadowice oraz wprowadził drobne korekty w godzinach odjazdu, tak aby uczniowie i mieszkańcy mieli dogodne połączenia ze szkołami i instytucjami w Wadowicach.