WEGIELWójt Gminy Brzeźnica - Bogusław Antos informuje, że od dnia 29 grudnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy przy ulicy Księdza Łudzika można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

 

 

 


Wniosek można złożyć:

- w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrytki GOPS_BRZE

Ważne: wysłanie wniosku w formie skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie jest niewłaściwie i taki wniosek zostanie odrzucony.

 

Do dokonania zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która:

− spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym,

− nie nabyła ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3,0 tony na gospodarstwo domowe,

 

UWAGA! Zgodnie z nowelizacją w dniu 3.12.2022 r. Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych maksymalna ilość paliwa stałego na cały okres grzewczy 2022/2023 dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 3,0 tony. Tym samym mieszkaniec, który w okresie do 31.12.2022 r. nie złożył wniosku o zakup preferencyjny węgla albo złożył wniosek na mniejszą ilość węgla - niewykorzystaną część limitu może wykorzystać w ramach zakupu preferencyjnego w 2023 r.


Cena zakupu 1 tony węgla (bez względu na rodzaj) będzie wynosić 1750,00 zł brutto. Cena ta nie obejmuje kosztów transportu ze składu węgla współpracującego z gminą do gospodarstwa domowego. Gmina zakupuje węgiel od Tauron Wydobycie S.A.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 879 20 29 w. 10, 38,

 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

                                                                                                                

1. Wersja WORDpobierz
2. Wersja PDFpobierz

 

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

 /-/ Bogusław Antos