Wójt Gminy Brzeźnica

34-114 Brzeźnica

ul. Krakowska 109

 

Ogłoszenie nr: K.210.1.2023

 

Informacja o Wynikach Naboru na stanowisko pracy

 

Referent w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrany został Pan Mateusz Gonciarczyk zamieszkały Marcyporęba.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Mateusz Gonciarczyk wykazał się znajomością przepisów prawnych i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

Brzeźnica, dnia: 2023-12-20

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos