0

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z wymianą nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej nr 44, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie informuje o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu.

 

 

 

 

Realizacja zadania pn. Remont nawierchni drogi krajowej nr 44 Gliwice-Kraków od km 93+400 do 94+050 w m. Wielkie Drogi (gmina Skawina).
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie i utrzymanie czasowego oznakowania: Paweł Galas - tel kom. 660 707 958.
Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu przewiduje się na 30 listopada 2023 r. od godziny 15:00.
Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe "DROG-BUD" Franciszek Fryc.