solar 01W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Brzeźnica pozyskała 1,2 mln zł dofinansowania na renowację obiektów zabytkowych, w tym Kościoła św. Marcina w Marcyporębie, Kościoła p.w. N.M.P. w Sosnowicach oraz przydrożnych kapliczek.

 

Zabytkowe Kościoły i kapliczki od wieków stanowią ważny element krajobrazu kulturowego gminy Brzeźnica. Są świadectwem religijności mieszkańców naszego regionu.

Jak podkreśla Pan Wójt Bogusław Antos - od wielu lat staramy się skutecznie odnawiać i zachowywać obiekty o wyjątkowej wartości historycznej i zabytkowej. Przez takie działania budujemy lokalną tożsamość, łącząc przeszłość z teraźniejszością. Chcę podziękować wszystkim osobą zaangażowanym w skuteczne pozyskanie kolejnych funduszy na realizację tak ważnych zadań. Dziękuję Państwu Parlamentarzystom, dziękuję Księżom Proboszczom za wsparcie naszych lokalnych inicjatyw w obszarze ochrony Zabytków.

14072023 fb0 01