KANAL L S MSzanowni Mieszkańcy, powtarzają się pytania dotyczące projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Łączany - Skawina. Przedstawiam zatem aktualnie informacje, aby rozwiać wszelkie niepewności.
 
 
 
 
 
 
 
 

Pragnę jednocześnie poinformować, że informacje o realizacji danej inwestycji lub większego zadania, zazwyczaj prezentujemy dopiero wtedy, jak mamy konkrety na piśmie, np. promesę na finansowanie, umowę z wykonawcą, umowę na dofinansowanie projektu.

Trasy rowerowe cieszą się dużym powodzeniem. Mamy na terenie gminy Brzeźnica atut w postaci Wisły i Kanału Łączany-Skawina. Można się domyślić, że budowa ścieżki będzie kosztować. Jednak zadanie to jest dla mnie ważne, bo wiem, że będzie służyć mieszkańcom i turystom. Wiedząc, że koszty związane z realizacją będą znaczne, a możliwości naszego gminnego budżetu ograniczone, skupiliśmy nasze wysiłki na poszukiwaniu zewnętrznego finansowania.

 
Pomimo początkowych trudności i niepowodzeń, nasza determinacja w dążeniu do celu pozostaje niezachwiana. Współpraca z różnymi instytucjami oraz ciągłe starania o pozyskanie dofinansowania świadczą o naszym zaangażowaniu.
 
W październiku 2023 r., złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania na rzecz transformacji transportu. Mamy szansę na uzyskanie środków na budowę ścieżki o długości ponad 5 km o szacunkowej wartości ponad 5 mln zł. Wniosek obecnie jest oceniany, a my oczekujemy na pozytywne rozstrzygnięcie, które umożliwi nam pełną realizację tego ważnego projektu.
 

Rozumiem niecierpliwość, jaka może wynikać z długotrwałego procesu realizacji. Chcę jednak podkreślić, że nasze działania są skupione na osiągnięciu zamierzonego celu. Już rozpoczęliśmy proces inwestycyjny w postaci remontu mostów na kanale.

 
Projekt ścieżki wzdłuż Kanału Łączany-Skawina jest obecnie jednym z głównych priorytetów inwestycyjnych gminy. Wierzę głęboko, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu, wsparciu zarówno lokalnemu, jak i zewnętrznemu, nasze plany niebawem uda się zrealizować.
 
 
 
 
Bogusław Antos
Wójt Gminy Brzeźnica