5

Grobowiec Baumów w Marcyporębie będzie ocalony od zniszczenia. Gmina Brzeźnica na ten cel otrzyma wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 30 tys zł.

Józef baron Baum (1821-1883) - wytyczył rozwój ziemi wadowickiej na kolejne wieki. Nie ma w tym stwierdzeniu żadnej przesady.

W czasach jego rządów w Wadowicach wybudowano Sąd Obwodowy i Gimnazjum – jedno z pierwszych w Galicji. Gdzie dzisiaj można znaleźć materialne ślady przywołujące jego nazwisko? Do czasów II wojny światowej w Wadowicach na skwerze pomiędzy Sądem a Gimnazjum stała kolumna z popiersiem Józefa barona Bauma.

Dzisiaj jedynym miejscem jest grobowiec rodziny Baumów przy kościele w Marcyporębie – gmina Brzeźnica. Był na tyle solidnie zbudowany, że dotrwał do naszych czasów, ale wymaga kosztownej renowacji.
Gmina Brzeźnica złożyła projekt do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i otrzymała dofinansowanie w kwocie 30.000 zł. w ramach Konkursu: „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego.
Józef baron Baum to postać historycznie wyjątkowa. Był marszałkiem powiatu wadowickiego (prezesem Rady Powiatowej w Wadowicach), posłem na Sejm Krajowy Galicji i Lodomerii we Lwowie, prezesem Koła Polskiego w parlamencie w Wiedniu. W Kopytówce w gminie Brzeźnica razem z Walerią z Duninów herbu Łabędź zbudowali dwór i posiadali dobra ziemskie.

Józef baron Baum był spolonizowanym austriackim baronem. Zasłużył się jako kolator i dobroczyńca kościoła w Marcyporębie. Pamiętamy, że były to czasy zaborów. Niemniej ziemia wadowicka zaczęła wtedy zyskiwać na znaczeniu w regionie. Na wsi zaczęły być widoczne zmiany, zniesiono pańszczyznę.
Renowacja grobowca rodziny Baumów jest okazją do przypomnienia zasług Józefa barona Bauma dla społeczeństwa i przywrócenia nazwiska do zbiorowej pamięci. Współpraca Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa i proboszcza Parafii w Marcyporębie ks. kanonika Rafała Marciaka przyniesie wymierny efekt.
Przedsięwzięcie ma wymiar ponadlokalny, bo z dokonań Józefa barona Bauma mieszkańcy powiatu wadowickiego korzystają od końca XIX w. po czasy współczesne. Odrestaurowane miejsce pamięci historycznej w myśl celów konkursowych, będzie przejawem pamięci i nośnikiem wiedzy o naszej przeszłości. Dziękujemy władzom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i radnemu Sejmiku Województwa Panu Rafałowi Stuglikowi.
Chociaż prace zaplanowano do końca 2023 roku już wkrótce rozpocznie się przywracanie piękna oraz ducha przeszłości temu wyjątkowemu zabytkowi w ramach realizacji zadania pn. "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie technicznym i estetycznym przy kamiennym grobowcu rodziny Baumów w Marcyporębie”.

FOTO FOTO FOTO 
FOTO FOTO FOTO 

herb B

GMINA BRZEŹNICA

 

malopolska