Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2023 roku, gmina Brzeźnica otrzymała środki w wysokości 234 280,00 PLN na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej z trawą naturalną wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Marcyporęba”.

 

 

 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie boiska sportowego o nawierzchni trawiastej o wymiarach 90,0 m x 55,00m wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem. Boisko sportowe będzie wyposażone w bramki do piłki nożnej oraz kabiny dla 8 zawodników rezerwowych. Wokół boiska – z trzech stron – planuje się wykonanie ogrodzenia w postaci systemu piłkochwytów. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej. Na terenie gminy Brzeźnica to już czwarty obiekt sportowy dofinansowany ze środków MISR.

LM