WEGIELWnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Brzeźnica od dnia 9 maja 2023r. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 14 lipca 2023r. i rozpatrywane będą w kolejności daty wpływu.

 

 

 

 

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrytki: 0g1w8g2bvj/skrytka

Ważne: wysłanie wniosku w formie scanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie jest niewłaściwie i taki wniosek zostanie odrzucony.

 

Szacowana ilość węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej według sortu:

  • ekogroszek (groszek jaret II) w ilości 7,980 ton
  • orzech – w ilości 7,980 ton

Węgiel znajduje się tylko na składzie w Nowych Dworach.

 

Cena węgla bez względu na rodzaj wynosi 1750,00 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu opału do gospodarstwa domowego.

Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

 

Mieszkaniec, który zakupił już węgiel w ilości maksymalnej dotychczas przewidzianej ustawą (3 tony), będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacja w/w ustawy, uprawniona do zakupu preferencyjnego osoba fizyczna może dokonać również zakupu węgla od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce. W tym przypadku do wniosku o zakup węgla należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego wydane przez wójta właściwego ze względu na lokalizację tego gospodarstwa.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 33 879 20 29 w. 38

 

Wniosek >> pobierz