DK LogoStowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości ponad 5,2 mln EURO.
 
 
 
 
 
 
 

Poprzez realizację ponad 200 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia (LSR) w ramach środków PROW i PO RiM 2014-2020.

 

Jak wdrażaliśmy LSR do tej pory (stan na 10.01.2024 r.) ?

 

  • Przeprowadziliśmy 67 naborów (PROW i PO RiM 2014-2020), w ramach których do biura LGD wpłynęło łącznie 308 wniosków;
  • Dzięki naszemu wsparciu 29 mieszkańców obszaru Dolina Karpia założyło własną działalność gospodarczą, a 38 już istniejących podmiotów gospodarczych otrzymało środki na dalszy rozwój;
  • Powstało 87 nowych miejsc pracy, dedykowanych w głównej mierze mieszkańcom obszaru LGD;
  • Powstały lub zostały zmodernizowane 52 obiekty ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz obiekty sakralne;
  • Udzieliliśmy wsparcia podmiotom z sektora rybactwa na zrealizowanie 16 inwestycji;
  • Powstały 4 nowe miejsca pracy w sektorze rybackim, a 6 zostało utrzymanych na okres co najmniej 3 lat;
  • Przy naszym wsparciu zorganizowano ponad 50 wydarzeń promujących obszar LGD, dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe, produkty lokalne oraz gospodarkę rybacką;
  • Zrealizowaliśmy 11 operacji własnych, w tym na organizację corocznej imprezy „Targi Turystyczne Doliny Karpia” oraz wdrożenie programu marki lokalnej Dolina Karpia;
  • Uruchomiliśmy 3 projekty grantowe, dzięki którym instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe wydały 6 publikacji oraz zorganizowały łącznie 100 wydarzeń integracyjnych, aktywizujących oraz promujących obszar Doliny Karpia;
  • Zrealizowaliśmy 8 projektów współpracy z innymi LGD, w tym 3 międzynarodowe.

 

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Karpia na przestrzeni ostatnich 8 lat do mieszkańców, podmiotów oraz instytucji z obszaru LSR trafiło łącznie dotychczas 19,5 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-1020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020. Łącznie zostało zrealizowanych 135 projektów wybranych w ramach konkursów organizowanych przez LGD, a 19 jest jeszcze w trakcie w trakcie realizacji.

 

Środki te trafiły w ręce podmiotów gospodarczych, gmin, instytucji kultury, parafii, stowarzyszeń oraz podmiotów z sektora rybactwa działających na terenie LGD.

 

Zapraszamy wszystkich Beneficjentów realizujących i rozliczających projekty na bezpłatne doradztwo do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Pracownicy Stowarzyszenia Dolina Karpia świadczą bezpłatne doradztwo (Zator, ul. Rynek 2) od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16. Pomoc można również uzyskać poprzez kontakt telefoniczny (tel. 33/841 05 84) i mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..