RANKING2Kolejny ranking organizowany przez niezależne instytucje badawcze, potwierdza wiodącą rolę Gminy Brzeźnica w środowisku samorządowym powiatu wadowickiego. Pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało ranking miast i gmin podsumowujący wykorzystanie przez nie środków unijnych. Gmina Brzeźnica znalazła się w czołówce gmin powiatu  wadowickiego.

 

 

 

 

Autorzy rankingu, profesor Paweł Swianiewicz oraz Julita Łukomska z Uniwersytetu Warszawskiego, wzięli w nim pod uwagę wyliczenia  wartości wszystkich dotacji unijnych faktycznie pozyskanych przez samorządy w latach 2014– 2021. Nie uwzględniali projektów, którym  przyznano dotacje unijne, ale nie zostały one jeszcze wykorzystane. Wyniki podane są w przeliczeniu na jednego mieszkańca.


Ranking podzielono na kilka kategorii: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, miasteczka, powiaty oraz gminy wiejskie. W tej ostatniej kategorii było najwięcej bo 1538 gmin, w tym nasza gmina, która uplasowała się w gronie gmin wiejskich na wysokim 2 miejscu w powiecie wadowickim i  557 miejscu w skali kraju. Na jednego mieszkańca gminy Brzeźnica  przypadła w badanym okresie kwota 1748,10zł pozyskanych funduszy unijnych. To bardzo dobry wynik.

Należy dodać, że w rankingu policzono ile gminy pozyskało środki w oparciu o rozliczone już wnioski na moment zbierania danych. Nasza Gmina wciąż jeszcze realizuje projekty. Gdyby były one już zamknięte, to moglibyśmy osiągnąć jeszcze lepszy rezultat.

Wójt Gminy Bogusław Antos od lat kładzie nacisk na pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych, a skutecznie pozyskane bez przerwy inwestuje budując lepszą przyszłość gminy. Podejmowane działania pro rozwojowe stanowią element spójnej koncepcji inwestycyjnej, zmierzającej do poprawy jakości życia mieszkańców  zarówno w wymiarze estetycznym, ekonomicznym, jak i środowiskowym.

 

A inwestycje, widać na każdym kroku. Utworzone centrum komunikacji zbiorowej, centrum medyczno - rehabilitacyjne, zagospodarowane miejsca rekreacji, nowa infrastruktura wodno – kanalizacyjna, drogowa, czy niespotykana w małych miejscowościach bardzo dobrze rozwinięta pomocy  opiekuńczo – wychowawcza, jak również działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na każdym etapie życia (m.in.: żłobki, przedszkola, szkoły, placówki wsparcia dziennego, domy seniora, rehabilitacje, szkolenia, staże dla potrzebujących) - to tylkonieliczne działania przeprowadzone w ostatnich latach.

Wszystkie te działania miały wpływ na zajęcie przez gminę bardzo dobrych notowań, a sukces w rankingu to ocena skutecznych działań całego Samorządu – podsumowuje Wójt B. Antos.


Poniżej ranking wszystkich gmin wiejskich z powiatu wadowickiego:469.          1. Stryszów - 1914,32 złotych na osobę
557.          2. Brzeźnica - 1748,10 złotych na osobę
938.          3. Spytkowice - 1180,65 złotych na osobę
1017.        4. Mucharz - 1070,60 złotych na osobę
1125.        5. Lanckorona - 907,20 złotych na osobę
1131.        6. Wieprz - 903,12 zł złotych na osobę
1197.        7. Tomice - 817,79 zł złotych na osobę