SLAJD 1 5

 

Dom Seniora w Marcyporębie


Marcyporęba 88

34 - 114 Brzeźnica

 

 

Dom Seniora w Marcyporebie rozpoczął swoją działalność od stycznia 2018 roku w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020 Edycja 2017, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt obejmuje wsparciem 15 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo i zamieszkujących na terenie gminy. Seniorzy mogą spędzać w nim 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek oraz szereg zajęć aktywizujących społecznie, warsztaty terapii zajęciowej oraz szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą, zwiększającą aktywność ruchową, Seniorzy mają także możliwość korzystania z biblioteczki oraz interenetu.

Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 22 stycznia 2018 roku

Uroczystego przecięcia wstęgi w dniu otwarcia dokonali (patrząc na zdjęcie z lewej strony): Bogusław Antos wójt gminy Brzeźnica, Jacek Kowalczyk dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Tadeusz Sikora senior z gminy Brzeźnica, ks. Jan Giądła proboszcz parafii w Marcyporębie, Andrzej Górecki wicestarosta Powiatu Wadowickiego, Andrzej Pająk senator Rzeczypospolitej Polskiej, Jadwiga Kozioł przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica. Nie zabrakło również samych seniorów

 


 

SENIOR 2

 

Dom Seniora w Łączanach

 

Łączany ul. Ogrodowa 23

34 - 114  Łączany

 

 

Dom Seniora w Łączanach  to już  drugi dom seniora na terenie Gminy Brzeźnica.Nowa placówka opiekuńcza powstała w dawnym budynku szkoły.Swoją działalność rozpoczęła od lipca 2019 r. Na tę inwestycję Gmina Brzeźnica pozyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  w ramach projektu „Młodzi duchem”  Do nowej placówki będzie uczęszczało 30 osób powyżej 60 roku życia. Ośrodek obejmie też opieką 15 seniorów, którym stan zdrowia nie pozwoli dojeżdżać na zajęcia. Pracownicy placówki zajmą się nimi w ich własnych domach! Podopieczni Domu Seniora będą między innymi korzystać z rehabilitacji, gimnastykować się, tworzyć rękodzieło, oglądać razem programy telewizyjne. Do placówki będą dowożeni, zaś na miejscu dostaną dwa posiłki dziennie. A wszystko to zupełnie za darmo. Ośrodek poprowadzi Stowarzyszenie Nowa Perspektywa z Biecza, które ma już doświadczenie w takiej samej działalności.

                           

Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 22 maja 2019 roku


Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: najstarsza mieszkanka Łączan Anna Szymula, senator RP Andrzej Pająk, starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas, wójt gminy Brzeźnica Bogusław Antos, proboszcz parafii w Łączanach ks. Bogusław Szewczyk, przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł, radna Rady Powiatu Wadowickiego Mirosława Zybek, księża Janusz Kozioł oraz Mieczysław Piela.