STRAZ MMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 23 lutego 2023 roku opublikowało zestawienie jednostek OSP, które otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Dzięki tym środkom do gminy Brzeźnica trafią dwa - średni i lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani otrzymała finansowanie średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego. Natomiast OSP w Chrząstowicach otrzyma dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu gaśniczo-ratowniczego.


Program „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” pozwala na dofinansowanie zakupu lekkich, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, a także specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego.


Środki rozdysponowane m.in. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwolą na zakup sprzętu i wyposażenia.

Z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody gaśnicze” zakupi do 28 jednostek OSP z terenu województwa nowe samochody ratownicze z funkcją gaśniczą, a do czterech jednostek GOPR i TOPR-u – nowe samochody terenowe.

 

W ramach tego dofinansowania środki na zakup samochodu ratowniczego przyznano Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcyporębie. Urząd Marszałkowski podaje, że szacowany koszt zakupu jednego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą na potrzeby jednostek OSP to ok. 350 tys. zł, z tego dofinansowanie ma wynosić 245 tys. zł.