SPRAWY PROWADZĄ :

Zdzisław Orgal tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 36  Piętro 2 pokój 21
( numer alarmowy : 694 532 900 )

Inspektor Urszula Kądzioła tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 50  Piętro 3 pokój 30
( sprawy z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych )