OSP GL MW dniu 3 czerwca br. na boisku sportowym w Brzeźnicy zostały zorganizowane już tradycyjne jak co roku zawody sportowo - pożarnicze OSP z terenu Gminy Brzeźnica przy licznie dopingującej publiczności.

W zawodach tych wzięło udział 16 drużyn oraz 3 drużyny dziecięce :

 

 

Orliki z Marcyporęby, Iskierki z Brzezinki i Juniorki z Łączan (startujące dodatkowo poza regulaminem)

Nad przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska składająca się z członków OSP z terenu Gminy Tomice, której przewodniczył druh Jerzy Raczka.

 

Zawody rozegrano w następujących kategoriach :


1. w grupie MDP dziewcząt oraz chłopców w wieku 10-16 lat - rozwinięcie bojowe

2. w grupie MDP chłopców w wieku 16-18 lat - ćwiczenia bojowe

3. w grupie A mężczyzn - ćwiczenia bojowe

4. w grupie MDP dzieci w wieku do 10 lat - rozwinięcie bojowe.

Po przeprowadzeniu konkurencji oraz obliczeniu wyników Komisja Sędziowska sklasyfikowała drużyny w następujący sposób:

 

Grupa dziewcząt (w wieku 10-16 lat)I miejsce MDP Łączany
Grupa chłopców (w wieku 10-16 lat)I miejsce MDP Marcyporęba
Grupa chłopców  (w wieku 10-16 lat)II miejsce MDP Chrząstowice
Grupa chłopców (w wieku 10-16 lat)III miejsce MDP Brzezinka
Grupa chłopców (w wieku 10-16 lat)IV miejsce MDP Bęczyn
Grupa chłopców (w wieku 16-18 lat)I miejsce MDP Łączany
  
Grupa A mężczyzn -Seniorzy :I miejsce OSP Marcyporęba
 II miejsce OSP Sosnowice
 III miejsce OSP Tłuczań
 IV miejsce OSP Łączany
 V miejsce OSP Bęczyn
 VI miejsce OSP Brzeźnica
 VII miejsce OSP Brzezinka
 VIII miejsce OSP Paszkówka
 IX miejsce OSP Kopytówka
 X miejsce OSP Chrząstowice

 

 

Najmłodsi uczestnicy zawodów : Ogniki z Marcyporęby, Iskierki z Brzezinki i Juniorki z Łączan, zajęły pierwsze miejsca.

Na zakończenie zawodów Wójt Gminy Bogusław Antos , jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Brzeźnicy podziękował wszystkim uczestnikom za udział w zawodach oraz pogratulował zwycięzcom, wręczając im dyplomy, puchary oraz cenne nagrody.


Najmłodsi uczestnicy zostali wyróżnieni pamiątkowymi medalami ufundowanymi przez druha Franciszka Żmudę, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu Gminnego OSP RP w Brzeźnicy.

Tegoroczne zawody odbyły się na bardzo wysokim poziomie. Druhny i druhowie zaprezentowali doskonałą formę, sprawność i szybkość w ćwiczeniach.

Jest to efekt ich wieloletniej, ciężkiej i ofiarnej pracy.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz