TABLICA OGLPOSTANOWIENIE NR 222/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

 

 

 

Na podstawie art. 182 * 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

 

* 1.  

 

 

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 208/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 18 marca 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

 

* 2.  

 

 

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

* 3.  

 

 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Gm. Brzeźnica

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Sala Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy ul. Krakowska 107 34-114 Brzeźnica Termin: 25 marca 2024 r. o godz. 16:00