0

w dniu 13 września 2023 r. Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos był jednym z ekspertów w  panelu dyskusyjnym na temat bezpieczeństwa w samorządzie terytorialnym.

 

 

 

 

Razem z Wójtem Gminy Spytkowice Mariuszem Krystianem, Wójtem Gminy Polanka Wielka Grzegorzem Gałganem oraz dr. hab. Konradem Meusem prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i redaktorem „Dziennika Gazety Prawnej” Jackiem Pochłopieniem stanowili zespół – panel ekspercki, w którym dzielili się doświadczeniami i wytyczali kierunki działań na przyszłość.
Wiele wyznań stoi przed samorządami, aby zapewnić bezpieczeństwo społecznościom lokalnym. W obronności kraju strategiczna jest rola państwa we współpracy z samorządami. Obok bezpieczeństwa militarnego ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne, klimatyczne, energetyczne, finansowe.


Wójt Boguslaw Antos zaprezentował m.in. charakterystykę gminy Brzeźnica. Mówił o ważnej roli naszych 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie są przeszkoleni i wyspecjalizowani strażacy. Podkreślał pokoleniową ciągłość w zastępach strażackich – dorośli, młodzież, dzieci. Dawał przykłady udziału strażaków w akcjach: pożary, powodzie, wypadki komunikacyjne, pomoc humanitarna.


Nawiązując do wypowiedzi profesora Konrada Meusa Wójt Antos podkreślił, że wiedza historyczna jest ważna. Były kiedyś w gminie Brzeźnica kluby strzeleckie, szkolenia z obrony cywilnej, nawet organizacja „Sokół”. W toku dyskusji Wójt Antos mówił, że społeczeństwo gminy Brzeźnica jest otwarte na szkolenia, na pozyskiwanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa.

001 004 002
005 003