TABLICA OGLNa podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Gminna Komisja Wyborcza w Brzeźnicy wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych:

 

 

 

 

  • Okręg wyborczy nr 12, obejmujący: Sosnowice: Jana III Sobieskiego, Krakowska numery parzyste od 16 do końca, Krakowska nieparzyste od 29 do końca, Nowa, Ogrodowa numery nieparzyste od 13 do końca, Pobiedr, Rodu Strzałów, Sadowa, Spacerowa numery nieparzyste od 15 do końca, Spacerowa numery parzyste od 20 do końca, Spokojna, Świętego Floriana nieparzyste, Topolowa, Wadowicka parzyste, Wspólna

W okręgu wyborczym nr 12 w terminie do dnia 5 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

 

  • Okręg wyborczy nr 13, obejmujący: Sosnowice: Dworska, Graniczna, Jagusiówka, Kalwaryjska, Kopań, Krakowska numery nieparzyste od 1 do 13, Krakowska numery parzyste od 4 do 6, Krótka, Lipowa, Ogrodowa numery nieparzyste od początku do 9, Ogrodowa numery parzyste od początku do 12, Podlas, Polna, Skawińska, Słoneczna, Spacerowa nieparzyste od początku do 11, Spacerowa numery parzyste od początku do 6, Świętego Floriana parzyste, Wadowicka nieparzyste, Widokowa, Szkolna

W okręgu wyborczym nr 13 w terminie do dnia 5 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

 

  • Okręg wyborczy nr 14, obejmujący: Tłuczań

W okręgu wyborczym nr 14 w terminie do dnia 5 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

 

  • Okręg wyborczy nr 15, obejmujący: Wyźrał

W okręgu wyborczym nr 15 w terminie do dnia 5 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

 

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Gminna Komisja Wyborcza w Brzeźnicy przyjmuje w swojej siedzibie: w Budynku Numer B Urzędu Gminy Brzeźnica - Sala Obrad Rady Gminy - Sala USC ul. Krakowska 111 do dnia 11 marca 2024 roku.

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy:

 

06.03.2044 r. (środa)                     w godz. 13.00 do 15.00  

07.03.2044 r. (czwartek)                w godz. 13.00 do 15.00  

08.03.2044 r. (piątek)                    w godz. 13.00 do 15.00  

11.03.2044 r. (poniedziałek)           w godz. 13.00 do 15.00  

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy

/-/ Grzegorz Florian Młynek