FE RP MAL EU

 

 

Zarządzenie Nr OS.0050.414.2023

Wójta Gminy Brzeźnica

z dnia 29 listopada 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

Załączniki do pobrania :  

 

1. Zarządzeniepobierz
2. Regulaminpobierz