OGLOSZENIENa podstawie Zarządzenia Nr OS.0050.436.2024 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w Gminie Brzeźnica, ogłoszenia kalendarza wyborczego, ustalenia granic obwodów i siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych, podaję do publicznej wiadomości informację o liczbie Sołtysów i Członków Rad Sołeckich wybieranych w każdym Sołectwie oraz o siedzibie Gminnej Komisji ds. Wyborów, w wyborach Sołtysów i Członków Rad Sołeckich, zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2024 roku.

 

Lp.Nazwa sołectwaLiczba sołtysówLiczba Członków Rad Sołeckich bez Sołtysa
1Bachorowice14
2Bęczyn14
3Brzezinka14
4Brzeźnica18
5Chrząstowice16
6Kopytówka14
7Kossowa15
8Łączany16
9Marcyporęba18
10Nowe Dwory16
11Paszkówka17
12Sosnowice16
13Tłuczań16
14Wyźrał14

 

Siedziba Gminnej Komisji ds. Wyborów mieści się w Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, budynek B.

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos