Ogłoszenie nr:   K.210.1.2019

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy

PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrany został Pan Łukasz Brózda zamieszkały Przytkowice


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pan Łukasz Brózda uzyskał wymaganą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

DOLINA WNIOSKIZarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 1 kwietnia do 16 kwietnia 2019 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:

 

 

 

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:


1) nabór 5/2019 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej
.

 

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020:


1) nabór 6/2019 z zakresu wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

 

Treść obwieszczenia >> pobierz

DK LogoStowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2019", informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie / wniosków o przyznanie pomocy.