GL BET 1 2019 MW dniu 19 grudnia 2018 roku harcerze z 51 Drużyny Harcerskiej „Wędrownicy” w Brzeźnicy przekazali Wójtowi Gminy Brzeźnica Betlejemskie Światło Pokoju.

 

 

 

 

STOLY MZespół śpiewaczy „Czerwone Korale” zainaugurował wieczór tradycji stołu wigilijnego w Sosnowicach w dniu 14 grudnia 2019 r. Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Brzeźnica przygotowały potrawy wigilijne. Można było degustować i prosić o przepisy.

 

 

 

 

 

 

KONWENT 2 MStarosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas współpracuje z Wójtami i Burmistrzami z powiatu wadowickiego. Na cyklicznych konwentach gospodarze miast i gmin omawiają problemy, które są wspólne dla mieszkańców.

 

 

 

 

TM 2019 2 MDrugiego grudnia 2019 roku odbył się w ZSP Łączany „IX Gminny Mikołajkowy TurniejSprawnościowy”, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez aktywne spędzanie czasu oraz rozwijanie sprawności fizycznej. To również świetna okazja do integracji uczniów klas II i III ze wszystkich szkół naszej gminy.

 

 

 

 

RANKINGGmina Brzeźnica jest liderem rozwoju w powiecie wadowickim i przoduje w Małopolsce. W ostatnim rankingu za lata 2016 - 2018 Gmina Brzeźnica zajęła wysokie, bo 2 miejsce w powiecie wadowickim i 23 miejsce pośród 179 gmin Małopolski z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa.