STRAT POWIATStarostwo Powiatowe w Wadowicach wspólnie z Fundacją „Moderato” przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021 – 2027. Dokument wskaże najważniejsze kierunki rozwoju naszego powiatu na najbliższe siedem lat.
 
 
 
 
 
 

Będzie on także drogowskazem przy pozyskiwaniu funduszy unijnych czy np. przy przygotowywaniu projektów społecznych służących mieszkańcom Powiatu Wadowickiego.


Chcemy, aby ta strategia była naszym wspólnym – osób bezpośrednio zaangażowanych w jej tworzenie oraz mieszkańców powiatu – dziełem. Żeby tak się stało, potrzebujemy Państwa wsparcia. Stąd nasza pierwsza prośba - o wypełnienie ankiet skierowanych do mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. 


Pytania są różne. Wszystkich mieszkańców pytamy m.in. o ocenę jakości oferty edukacyjnej i transportu zbiorowego na terenie naszego powiatu, a także działalności policji i straży pożarnej, czy np. o ocenę dostępu do opieki zdrowotnej w naszym regionie. Prosimy też o wskazanie zadań, które w opinii ankietowanych powinny zostać zrealizowane na terenie powiatu w latach 2021 – 2027.  Od przedsiębiorców chcielibyśmy się dowiedzieć m.in. tego, jak oceniają współpracę z naszym samorządem, dostępność na terenie powiatu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz czy (a jeśli tak, to jakie) dostrzegają bariery w rozwoju działalności gospodarczej w naszym regionie. Przedstawicieli organizacji pozarządowych pytamy m.in.  o to, jak postrzegają perspektywy rozwoju swojej organizacji na obszarze powiatu i jak oceniają współpracę z samorządem powiatowym.

Podobnie jak w przypadku pozostałych ankiet prosimy też o wskazanie najważniejszych – z ich punktu widzenia – zadań, które należy zrealizować do 2027 roku.  Im więcej ankiet zostanie wypełnionych, tym większa będzie nasza wiedza na temat kluczowych zdaniem mieszkańców problemów, ale i potrzeb. 

Ze względu na pandemię koronawirusa formularze ankiet dostępne są w formie elektronicznej. Dlatego obok zachęty do wypełniania poszczególnych ankiet, mamy też prośbę o udzielenie pomocy osobom, które chciałyby podzielić się z nami swoimi ocenami i uwagami, a posiadają ograniczony dostęp do komputera.

 

Co bardzo ważne – wszystkie ankiety są anonimowe. Ich wypełnienie zajmuje tylko kilka minut. Aktywne będą do 8 września br. Zależy nam na każdym głosie! Z góry dziękujemy za każdą opinię i każdy pomysł. Zapewniamy, że będą one bardzo cenną wskazówką przy tworzeniu zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021 – 2027.Ankieta dla Mieszkańców

 

Ankieta dla mieszkańców: https://linkd.pl/7u9d

Ankieta dla przedsiębiorców: https://linkd.pl/7u9f

Ankieta dla organizacji pozarządowych: https://linkd.pl/7u9e

 

Źródło – powiat.wadowice.pl