STOLY MZespół śpiewaczy „Czerwone Korale” zainaugurował wieczór tradycji stołu wigilijnego w Sosnowicach w dniu 14 grudnia 2019 r. Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Brzeźnica przygotowały potrawy wigilijne. Można było degustować i prosić o przepisy.

 

 

 

 

 

 

Był czas życzeń, refleksji, podsumowań kończącego się roku. Goście honorowi: Senator RP Andrzej Pająk, Poseł Marek Polak, Starosta Powiatu Wadowickiego Eugeniusz Kurdas– gratulowali rozwoju gminy i pięknego kultywowania tradycji. Podkreślili bardzo dobrą współpracę z Wójtem i samorządem.

 

Wójt jako współgospodarz spotkania podziękował paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowane potrawy wigilijne, zespołowi „Czerwone Korale” za nastrojowy koncert, gościom i mieszkańcom gminy za przybycie. Podsumowując kończący się rok przedstawił wysokie notowania Gminy Brzeźnica.

 

Twarde dane liczbowe z kilkunastu obszarów rozwoju, zebrane przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Główny Urząd Statystyczny wskazały, że Gmina Brzeźnica jest wśród gmin wiejskich na pierwszym miejscu w powiecie wadowickim i na siódmym miejscu w województwie małopolskim. Za ten sukces dziękował całemu samorządowi Gminy Brzeźnica: radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.


Senator Andrzej Pająk podzielił się refleksją z wyjazdu delegacji polskiego Senatu do Mołdawii. Spotkał tam Polaków, którzy w rejony stepów akermańskich przenieśli polskie zwyczaje i obrzędy świąteczne. Jest to dowód na to, że tradycja jest w sercach ludzi, dlatego może przekraczać granice. W życzeniach skierowanych do wszystkich odwołał się do religijnych wartości.

Poseł Marek Polak dziękując za zaproszenie, wyraził pełne uznanie dla tego co dzieje się w Gminie Brzeźnica i złożył świąteczne życzenia.

Starosta Eugeniusz Kurdas szczególnie dziękował paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, które reprezentują nie tylko Gminę Brzeźnica, ale promują powiat wadowicki na różnych wydarzeniach. Wyraził zadowolenie ze współpracy z Wójtem i podkreślił dobrą zmianę na linii powiat - gmina.

 

Świąteczne życzenia skierował do wszystkich ksiądz Marek Ślęczka wikariusz Parafii w Paszkówce, mówił m.in. o radości w myśl hasła tegorocznych rorat: „Radujcie się! Pan jest blisko”. W przedświątecznym wydarzeniu uczestniczył również proboszcz parafii ksiądz Marek Holota. Alicja Kolasa kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wadowicach składając życzenia, dziękowała i wspomniała, że od kilkunastu lat uczestniczy w Gminie Brzeźnica w spotkaniach wokół wigilijnych stołów.

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł zwróciła uwagę na zmiany jakie zaszły w Sosnowicach. Dostrzegła dużo nowych domów i pochwaliła tempo prac przy budowie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sosnowicach. Na nową drogę powiatową, wyremontowaną niedawno w Sosnowicach, wskazał Kazimierz Mostowik Radny Powiatu Wadowickiego, dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. Potwierdzenie u publiczności znalazł, przypomniany przez niego zwyczaj, że w dzień wigilii, pierwszą osobą z zewnątrz, która przyjdzie do domu powinien być mężczyzna.

 

Doroczna Tradycja Stołu Wigilijnego została zorganizowana w Sosnowicach w budynku komunalnym, który przeszedł w 2019 r. gruntowny remont. W obiekcie znajduje się strażnica - baza OSP Sosnowice, sala widowiskowa wraz z zapleczem kuchennym i chłodnią, świetlica Orkiestry Dętej OSP Sosnowice, biblioteka publiczna. Urządzenia i zagospodarowania doczekał się również plac wokół budynku. Duże wydarzenia kulturalne takie jak tradycje stołów świątecznych i dożynki są organizowane co roku w innej wsi. Zmiana miejsc powoduje, że goście spoza gminy oraz mieszkańcy mogą sukcesywnie poznawać Gminę Brzeźnica i doceniać jak podnosi się standard życia.

 

 

 

galeriaFotorelacja na stronie CKiP w Brzeźnicy >> zobacz