KONWENT 2 MStarosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas współpracuje z Wójtami i Burmistrzami z powiatu wadowickiego. Na cyklicznych konwentach gospodarze miast i gmin omawiają problemy, które są wspólne dla mieszkańców.

 

 

 

 

Starosta oraz wójtowie i burmistrzowie wypracowują rozwiązania i dzięki temu mogą skuteczniej zaspakajać potrzeby mieszkańców. Dialog sprawia, że może być taniej i efektywniej. Piąte posiedzenie Konwentu odbyło się 10 grudnia 2019 r. w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy.


W spotkaniu udział wzięli: Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas wraz z Wicestarostą Beatą Smolec, Członkiem Zarządu Mirosławem Sordylem i delegacją pracowników, Burmistrz Miasta i Gminy Andrychów Tomasz Żak wraz z Wiceburmistrzem  Mirosławem Wasztylem, Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, Wójt Gminy Lanckorony Tomasz Łopata, Wójt Gminy Mucharz Renata Galara, Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Wójt Gminy Stryszów Szymon Dyman, Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach Arkadiusz Śniadek, przedstawiciele Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

 

KONWENT 1 M


Podczas posiedzenia omawiano i dyskutowano w zakresie kilku tematów. Jednym z pierwszych były bieżące kwestie dotyczące ochrony zdrowia na terenie powiatu wadowickiego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Rozmawiano o problemach kadrowych i zarządzaniu oraz niewystarczającej ilości lekarzy i pielęgniarek.

Kiedyś brakowało specjalistycznego sprzętu medycznego. Teraz z kolei jest dobrze wyposażona baza, a brakuje fachowców do diagnostyki. Drugi temat posiedzenia dotyczył współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu wadowickiego w realizacji publicznego transportu zbiorowego. Współdziałanie samorządów w tej kwestii zakłada partycypację w kosztach oraz pozyskanie dofinansowania z budżetu państwa.

 

Trzeci temat konwentu objął współpracę samorządów w celu ufundowania i przekazania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

W przerwie obrad Konwentu gospodarz Gminy Brzeźnica zorganizował wyjazd studyjny do Domu Seniora w Łączanach - Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych. Goście spotkali się z seniorami oraz zobaczyli jak placówka jest urządzona i wyposażona. Przedsięwzięcie zostało bardzo pozytywnie odebrane. Ponadto w Spichlerzu Książki w filmowym skrócie przedstawiono rozwój Gminy Brzeźnica, jakiego dokonano na przestrzeni ostatnich lat.

 

Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas i Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos dziękują wszystkim za udział w V Konwencie.

 

Więcej na stronie powiatu wadowickiego: zobacz