1 MW celu ocalenia od zniszczenia dobra kultury Gmina Brzeźnica od lat stara się o przywrócenie funkcjonowania zniszczonych obiektów. W Brzeźnicy wyremontowała już XIX- wieczny zabytkowy Spichlerz na wyjątkową Bibliotekę, starą centralę przy poczcie na Izbę Regionalną Doliny Karpia, budynek stacji kolejowej na obiekt dla obsługi podróżnych. W Łączanach z kolei ponad stuletnią nieużytkowaną szkołę na Dom Seniora.

 

 

 

Wszystko to dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych.


Teraz nadszedł czas na odnowienie kolejnych perełek architektonicznych na terenie gminy Brzeźnica, a mianowicie mostów na Kanale Łączany – Skawina.

Te obiekty to bez wątpienia jedne z ciekawszych i piękniejszych zabytków inżynierii drogowej z okresu międzywojennego.

 

Remont dotyczył będzie dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Brzeźnica ul. Spacerowa oraz w miejscowościach Nowe Dwory – Chrząstowice.

 

2


Prace remontowe obejmą między innymi oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej mostów oraz wykonanie nowej nawierzchni.

Modernizacja mostu w Brzeźnicy potrwa do końca listopada 2019 roku. Natomiast termin zakończenia remont mostu Nowe Dwory – Chrząstowice planowany jest na czerwiec 2020 r.

W ramach prac przy obiektach mostowych na trzech odcinkach dróg gminnych w Nowych Dworach, Brzeźnicy i Chrząstowicach położone zostanie ponad 700 m nowej nawierzchni asfaltowej.

Całkowity koszt tych inwestycji został oszacowany na ponad 1 000 000 zł.


W najbliższym czasie rozpocznie się również remont blisko 1,5 km odcinka drogi gminnej Nr 470022K w miejscowości Marcyporęba. Koszt tego zadania wyceniono na 550 000 zł. Prace mają zakończyć się do połowy listopada br.

 

3

 

Na dofinansowanie powyższych zadań pozyskano środki finansowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na łączną kwotę 1 243 138,00 zł. Symbolicznego przekazania promesy w dniu 24 września w Wadowicach dokonał Wicewojewoda Zbigniew Starzec na ręce Wójta Gminy Brzeźnica – Bogusława Antosa.