STR GL PKP 2019 MW dniu 24 września 2019 r. uroczyście otwarto dogodne Centrum Komunikacji Zbiorowej w Brzeźnicy i wybrzmiał apel samorządowców do władz decydujących w sprawie przywrócenia pociągów pasażerskich na linii Kraków - Oświęcim przez Brzeźnicę.

 

 

 

 

 

 

Wójtowie i burmistrzowie z gmin położonych wzdłuż nadwiślańskiej linii kolejowej ponownie zadeklarowali, że przygotują infrastrukturę obsługi pasażerskiej. Gmina Brzeźnica jest liderem w tej kwestii, bo już zrealizowała niezbędną inwestycję.


Uczestniczący w wydarzeniu Wicemarszałek Województwa Małopolskiego  Łukasz Smółka powiedział m.in.: „…tam, gdzie są tory muszą być reaktywowane i będą reaktywowane”. W 2021 r. po zakończeniu remontu torowisk w Krakowie rozbudowana zostanie kolej aglomeracyjna i to jest planowana, realna data na przywrócenie pociągów pasażerskich w naszym rejonie.

Dla podróżnych przygotowano w Brzeźnicy przestronny parking na ponad 130 samochodów, poczekalnię z rozbudowanym zapleczem, a wszystko to w sąsiedztwie kolei, linii podmiejskiego autobusu i busów. Wartość inwestycji wyniosła ponad 3,3 mln zł, z czego gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2,14 mln zł. z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej - Infrastruktura transportowa poddziałania7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych.


Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością:

Poseł na Sejm RP Zbigniew Biernat, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Wiceprzewodnicząca Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego Iwona Gibas, Radny Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego Rafał Stuglik, Starosta Powiatu Wadowickiego Eugeniusz Kurdas, Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego Zofia Kaczyńska, Radni Rady Powiatu Wadowickiego: Kazimierz Mostowik, Mirosława Zybek, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko, Burmistrz Miasta i Gminy Zator Mariusz Makuch, Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski.

Organizatorem i gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos. Sukces inwestycyjny jest owocem współpracy z Radnymi Rady Gminy Brzeźnica, którzy byli obecni na czele z Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwigą Kozioł i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Brzeźnica Kazimierzem Pacułtem.

 

Ponadto w wydarzeniu udział wzięli:

sołtysi z Gminy Brzeźnica, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele wykonawcy, mieszkańcy. Do przecięcia wstęgi Wójt Bogusław Antos zaprosił liczne grono osób, co obrazują zdjęcia. Całe przedsięwzięcie i odrestaurowany obiekt XIX wiecznej stacji kolejowej poświęcił ks. kanonik Zdzisław Budek.

Uroczystość miała oprawę artystyczną, a był to recital saksofonowy męskiego kwartetu z Gliwic. Panowie zagrali kilka standardów, a publiczność odpowiedziała im gromkimi brawami.

Po oficjalnym otwarciu obiektu odbyło się spotkanie robocze w konwencji konferencji, gdzie głos zabierali zaproszeni goście, którzy jako przedstawiciele władz państwowych i samorządu województwa mogą realnie wspierać dążenia władz samorządu lokalnego, aby zaspokoić pilną potrzebę mieszkańców w sprawie przywrócenia pociągów pasażerskich.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

 

Materiał TVP 3 Kraków >> zobacz


Powiat Live >> zobacz