DROGI GL MGmina Brzeźnica konsekwentnie realizuje zadania z zakresu remontu dróg. Przed nami kolejne remonty infrastruktury drogowej.

 

 

 

 

W dniu 12 września br. Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowo -Mostowym „DROG-BUD” Spytkowice na przeprowadzenie remontu drogi gminnej w miejscowości Marcyporęba.


W ramach udzielonego wsparcia finansowego z Funduszu Dróg Samorządowych i środków własnych wkrótce wyremontowany zostanie blisko 1,5 km odcinek nawierzchni.

Realizacja inwestycji polegać będzie na wykonaniu wzmocnienia drogi warstwą przeciwspękaniową - geosiatką, uzupełnienia podłoża i wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa.

Warto przypomnieć, że zakończono remonty nawierzchni na czterech odcinkach dróg o łącznej długości 1,5 km.

 

1 2

 

 

W ramach pozyskanej dotacji (50%) ze środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej wykonano nakładki asfaltowe w miejscowościach :


- Brzeźnica ul. Długa ,

- Paszkówka ul. Sąsiedzka,

- Sosnowice ul. Św. Floriana

W ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych został wykonany remont drogi gminnej nr K470036 w miejscowości Łączany ul. Kolejowa .


Z udzielonej promesy przeprowadzono też generalny remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470010 Nowe Dwory – Brzeźnica.