OGLOSZENIEJak co roku w naszej gminie rozpoczynają się zebrania wiejskie. Na zebraniach Rady Sołeckie składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

 

 

 

Przedstawiane są również plany dotyczące zadań jakie będą realizowane w 2019 / 2020 roku w poszczególnych miejscowościach.

 

Zebrania Wiejskie są okazją do zgłaszania przez mieszkańców wniosków i uwag dotyczących danej społeczności lokalnej, a także polem do dyskusji na tematy dotyczące zarówno poszczególnych miejscowości jak i całej gminy.

 

Poniżej zamieszczamy harmonogram zebrań wiejskich :

 

 

DATA

 

DZIEŃ

 

MIEJSCOWOŚĆ

 

GODZINA

 

08.09.2019

 

niedziela

 

ŁĄCZANY

 

11:00

 

13.09.2019

 

piątek

 

KOSSOWA 

 

17:00

 

13.09.2019

 

piątek

 

NOWE DWORY 

 

19:00

 

15.09.2019

 

niedziela

 

TŁUCZAŃ

 

8:15


       19.09.2019

 

czwartek

 

KOPYTÓWKA

 

18:00

 

21.09.2019

 

sobota

 

SOSNOWICE

 

17:00

 

22.09.2019

 

niedziela

 

MARCYPORĘBA

 

10:00

 

24.09.2019

 

wtorek

 

BACHOROWICE

 

18:00

 

27.09.2019

 

piątek

 

BRZEŹNICA

 

18:00

 

28.09.2019

 

 

sobota

 

WYŹRAŁ

 

17:00

 

28.09.2019

 

 

sobota

 

BRZEZINKA

 

19:00

 

29.09.2019

 

 

niedziela

 

CHRZĄSTOWICE

 

10:30

 

29.09.2019

 

 

niedziela

 

BĘCZYN

 

14:00

 

29.09.2019

 

 

niedziela

 

PASZKÓWKA

 

18:00